KQXS

Xổ số miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần - XSMB Thứ 6 - XSMB T6

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 14/6/2024

Mã ĐB: 16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP
Giải ĐB 80287
Giải 1 34741
Giải 2 1660476482
Giải 3 801633302210306289505294414753
Giải 4 8777054534014633
Giải 5 210801418279622881456843
Giải 6 716160396
Giải 7 59091290
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 14/6/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 7/6/2024

Mã ĐB: 11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
Giải ĐB 04651
Giải 1 66342
Giải 2 0391251761
Giải 3 534847645006690809446452599819
Giải 4 3903916694597593
Giải 5 304304404161733391268586
Giải 6 047611685
Giải 7 32965701
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 7/6/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 31/5/2024

Mã ĐB: 14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
Giải ĐB 06102
Giải 1 01933
Giải 2 0598582337
Giải 3 660920977831470863445133993810
Giải 4 6817011585279928
Giải 5 878621823849879428603424
Giải 6 109070092
Giải 7 35729004
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 31/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 24/5/2024

Mã ĐB: 5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
Giải ĐB 70098
Giải 1 97488
Giải 2 8187742410
Giải 3 781644121993046135101878103112
Giải 4 1380581115799803
Giải 5 482134306260160958719504
Giải 6 065714870
Giải 7 82600222
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 24/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 17/5/2024

Mã ĐB: 19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Giải ĐB 51468
Giải 1 36545
Giải 2 2574088471
Giải 3 712705919024080027381455491467
Giải 4 1610728014493711
Giải 5 199028234099153106626554
Giải 6 811467195
Giải 7 45416232
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 17/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 10/5/2024

Mã ĐB: 11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
Giải ĐB 78736
Giải 1 18262
Giải 2 5095532467
Giải 3 236713629805252865701603092419
Giải 4 9864239642709528
Giải 5 381461594915656959753971
Giải 6 157788615
Giải 7 61254081
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 10/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 3/5/2024

Mã ĐB: 1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP
Giải ĐB 64857
Giải 1 31913
Giải 2 2009544000
Giải 3 920696702152931482771104689999
Giải 4 1085387886822686
Giải 5 561100785218230049821733
Giải 6 245377183
Giải 7 57988943
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 3/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99