KQXS

Xổ số miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần - XSMB Thứ 6 - XSMB T6

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 17/5/2024

Mã ĐB: 19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Giải ĐB 51468
Giải 1 36545
Giải 2 2574088471
Giải 3 712705919024080027381455491467
Giải 4 1610728014493711
Giải 5 199028234099153106626554
Giải 6 811467195
Giải 7 45416232
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 17/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 10/5/2024

Mã ĐB: 11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
Giải ĐB 78736
Giải 1 18262
Giải 2 5095532467
Giải 3 236713629805252865701603092419
Giải 4 9864239642709528
Giải 5 381461594915656959753971
Giải 6 157788615
Giải 7 61254081
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 10/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 3/5/2024

Mã ĐB: 1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP
Giải ĐB 64857
Giải 1 31913
Giải 2 2009544000
Giải 3 920696702152931482771104689999
Giải 4 1085387886822686
Giải 5 561100785218230049821733
Giải 6 245377183
Giải 7 57988943
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 3/5/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 26/4/2024

Mã ĐB: 11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
Giải ĐB 57620
Giải 1 82135
Giải 2 8891047085
Giải 3 317186548284174349778459237002
Giải 4 6912235970649067
Giải 5 023035574878429231793749
Giải 6 551477460
Giải 7 19937737
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 26/4/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 19/4/2024

Mã ĐB: 9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX
Giải ĐB 26592
Giải 1 38838
Giải 2 4377491819
Giải 3 087586377115724913148695947543
Giải 4 1370701057925856
Giải 5 995752458757201941326316
Giải 6 222106949
Giải 7 71268523
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 19/4/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 12/4/2024

Mã ĐB: 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
Giải ĐB 12073
Giải 1 92837
Giải 2 2862202259
Giải 3 530101439179427132477697260599
Giải 4 6594582168582983
Giải 5 099354838027691652134770
Giải 6 850036185
Giải 7 27831680
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 12/4/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 5/4/2024

Mã ĐB: 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
Giải ĐB 72666
Giải 1 96992
Giải 2 5291821197
Giải 3 210344576573219290100237006089
Giải 4 0372629140990369
Giải 5 700703156233701026116123
Giải 6 270306325
Giải 7 05134919
0123456789

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 5/4/2024

ĐầuLô tôLô tôĐuôi
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99